4 yếu tố quyết định sự thành công của cấy ghép implant

4 yếu tố quyết định sự thành công của cấy ghép implant

Có rất nhiều yếu tố góp phần làm nên sự thành công của cấy ghép implant, nhưng trong đó có 4 yếu tố quan trọng như xương ổ răng đủ dày, bác sĩ thực hiện giỏi, trang thiết bị hiện... Chi tiết