ảnh hưởng của việc nhổ răng sữa

Răng sữa bị sâu có nên trám lại không?

Chào bác sĩ! Cháu nhà em năm nay 4 tuổi, đã mọc đủ hàm răng sữa rồi nhưng gần đây em thấy có những vết đen trên răng của cháu, có hiện tượng bị sâu. Có người nói răng sữa... Chi tiết