Các dạng tiêu xương hàm

Các dạng tiêu xương hàm ảnh hưởng đến cấy ghép implant

Khi bị mất răng quá lâu dẫn đến tình trạng tiêu xương và khi đó bạn sẽ rơi vào một trong những trường hợp như tiêu xương chiều dọc, chiều ngang, toàn hàm hay tiêu xương khu vực xoang,…Do đó... Chi tiết