cấu tạo của cấy ghép implant

Cấy ghép implant có cấu tạo như thế nào?

Mỗi chiếc răng thật đều có cấu tạo hoàn chỉnh gồm 3 phần là chân răng, ngà và men răng. Nhờ đó, kỹ thuật cấy ghép implant đã ra đời với sự phát triển vượt bật thay thế răng mất... Chi tiết