cấy ghép implant khi bị tiêu xương hàm

Phải làm thế nào để cấy ghép implant khi bị tiêu xương hàm?

Chào bác sĩ! Ba em năm nay 56 tuổi, bị mất khá nhiều răng từ rất lâu rồi và đó giờ chỉ mang hàm giả tháo lắp do không có điều kiện trồng răng. Theo như em tìm hiểu, do... Chi tiết