cấy ghép implant khi tiêu xương hàm

Khi nào tiêu xương hàm và cần cấy ghép implant khắc phục?

Chào bác sĩ! Em nghe nhiều người nói nếu bị tiêu xương hàm sẽ gây ra tình trạng nghiêm trọng là làm khuôn mặt nhăn nheo, già nua rất nhanh. Em cũng bị mất răng nên sợ nếu để lâu... Chi tiết