Cấy ghép implant nên ăn gì

Cấy ghép implant nên ăn gì để nhanh chóng lành thương?

Chào bác sĩ Nha khoa Sài Gòn B.H. Tôi là Kiều Nga, người vừa thực hiện ca cấy ghép implant cách đây 2 ngày. Tôi thấy răng implant của mình đang phát triển theo chiều hướng khá tốt. Tuy nhiên,... Chi tiết