chi phí nhổ răng hàm

Chi phí nhổ răng hàm theo từng loại răng

Chi phí nhổ răng hàm sẽ có sự khác biệt theo từng loại răng, mỗi loại răng lại tiếp tục chia ra theo mức độ phức tạp của ca nhổ răng Nhổ răng hàm số 6, số 7 hay răng... Chi tiết

Số GPKD : 3600834877 - Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai Cấp ngày 26/07/2006

© Web designed by Nhakhoasaigon.vn