chụp phim khi cấy ghép implant

Có cần thiết phải chụp phim khi cấy ghép implant không?

Chào bác sĩ! Em vừa nhổ răng cách đây 2 tuần và đăng ký áp dụng phương pháp cấy ghép implant luôn tại một nha khoa lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không hiểu sao bác sĩ chỉ... Chi tiết