hàm duy trì niềng răng

Các loại hàm duy trì dùng trong niềng răng

Hàm duy trì là loại khí cụ được dùng để duy trì kết quả sau khi tháo các mắc cài niềng răng. Giúp giữ các răng ổn định ở vị trí mới cho đến khi xương và mô nướu phát... Chi tiết