hàm răng không khít

Hai hàm răng không khít nhau nên phục hình như thế nào?

Câu hỏi: Thưa bác sĩ! Hai hàm răng của em hiện không khít và khi nhai thì hay bị vẹo về bên trái. Xin hỏi bác sĩ ở Nha Khoa sài Gòn B.H trong trường hợp này làm thế nào... Chi tiết