Kế hoạch chuyến đi từ thiện lần 10

Kế hoạch chuyến đi từ thiện lần 10 tại Mái ấm Thiên Phước

THÔNG BÁO V/v thực hiện chuyến đi từ thiện lần 10 – Mái ấm Thiên Phước Đến nay, Nha khoa Sài Gòn B.H đã thực hiện được 9 lần đi thăm và chăm sóc răng miệng cho các em tại... Chi tiết