không nên nhổ răng khôn

Chỉ tên các trường hợp không nên nhổ răng khôn

Không nên nhổ răng khôn nếu bệnh nhân có sức khỏe không tốt, nếu bệnh nhân là phụ nữ đang mang thai, bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm Không phải ai cũng có thể tiến hành nhổ răng khôn, không... Chi tiết