Kỹ thuật ghép xương nhân tạo

Ghép xương nhân tạo khi cấy ghép implant

Để thực hiện một ca điều trị cấy ghép implant thành công, thì yếu tố đầu tiên cần phải có chính là kích thước đầy đủ và chất lượng của xương hàm. Có một số trường hợp xảy ra hiện... Chi tiết