mão sứ

Giá điều trị trong phục hình răng cố định

Phục hình cố định là như thế nào? Phục hình cố định là loại phục hình răng giả tựa trên các răng hoặc chân răng thật còn lại bằng mão răng sứ hay cầu răng sứ được gắn cố định trên... Chi tiết