miếng trám bị bong

Cách khắc phục khi miếng trám bị bong

Em có một cái răng bị sâu, đã đi trám 3 lần nhưng cứ khoảng 1 tháng hoặc 1 năm là miếng trám lại bị bong ra. Mỗi khi miếng trám bị bong ra thì không ăn uống gì được... Chi tiết