mis implant cấy ghép. ưu điểm mia implant

Ưu điểm nổi bật của Mis implant khi cấy ghép

Dòng sản phẩm implant mis hội đủ các ưu điểm của dòng implant với thân hình trụ và implant thân hình thuôn, tăng diện tích tiếp xúc xương hàm với implant. Vì vậy cho phép đạt được độ ổn định... Chi tiết