nâng xoang khi cấy ghép implant

Cấy ghép implant kết hợp với những chỉ định phẫu thuật nào?

Có một vài kỹ thuật phẫu thuật sẽ giúp cho kết quả cấy ghép implant thành công và đạt được thẩm mỹ cũng như chức năng ăn nhai tốt hơn là nong xương, ghép xương và nâng xoang hàm. Nha khoa... Chi tiết