nguồn gốc xuất xứ của Implant

Nguồn gốc xuất xứ cấy ghép Implant

Việc cấy ghép một chiếc răng mới thay thế chiếc răng bị mất đi không còn gì là xa lạ. Ngay từ thời xa xưa, con người đã biết thay thế chiếc răng mất đi bằng ngà voi, vỏ sò... Chi tiết