nha khoa sài gòn làm từ thiện

Hành trình gắn kết những trái tim

        “Hành trình gắn kết những trái tim” là cách gọi chung của những người thực hiện chương trình Từ thiện tại Nha khoa Sài Gòn B.H. Chương trình được thành lập vào ngày 01/07/2012, với chuyến... Chi tiết