nhổ răng em bé

Nhổ răng cho em bé và nguyên tắc 3 không

Lưu ý nguyên tắc “3 không” khi nhổ răng cho em bé để đảm bảo bé được nhổ răng an toàn và không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hàm răng về sau Khi nhổ răng cho em bé, các bậc... Chi tiết