nhổ răng mọc thừa

Trường hợp nên nhổ răng mọc thừa?

Có thể nhổ răng mọc thừa hoặc không nhổ tùy từng trường hợp, nếu răng có bệnh lý hoặc làm thẩm mỹ răng thì nên nhổ bỏ răng mọc thừa Răng mọc thừa không nhất thiết phải nhổ bỏ nếu... Chi tiết