nhổ răng sâu có nguy hiểm không

Nhổ răng sâu giúp bảo vệ răng miệng

Răng sâu có thể được chia làm nhiều mức độ khác nhau và không hẳn cứ răng nào bị sâu thì phải nhổ bỏ đi. Thực tế vẫn có những trường hợp răng sâu được khôi phục và bảo toàn... Chi tiết