nhổ răng thừa

Sau khi nhổ răng thừa có cần khắc phục kẽ thưa không?

Chào bác sĩ! Tôi có 1 chiếc răng thừa hàm trên mọc lệch hẳn vào phía trong. Tôi muốn nhổ chiếc răng này đi nhưng không biết sau khi nhổ răng thừa có phải niềng răng hay không. Cảm ơn... Chi tiết