phục hình

Các loại răng sứ được sử dụng để phục hình

Răng sứ được dùng nhiều trong các kỹ thuật phục hồi thẩm mỹ như mão răng, cầu răng, phục hình trên răng implant, hàm giả tháo lắp, inlay – onlay,… Tính thẩm mỹ, tuổi thọ và chức năng ăn nhai... Chi tiết