răng cối thứ 3

Khi nào cần phải nhổ răng khôn?

Răng khôn (răng số 8 hay răng cối lớn thứ 3) mọc trong giai đoạn trưởng thành 15 – 25 tuổi. Hầu như răng khôn đều mọc lệch vì khi đó các răng đã mọc hoàn thiện và xương hàm đã cứng... Chi tiết