răng ố màu

Công nghệ tẩy trắng răng với Laser Whitening

Công nghệ tẩy trắng răng bằng Laser Whitening dựa trên cơ chế kích hoạt sâu và đồng đều các phân tử thuốc tẩy trắng để đánh bật các phân tử làm đổi màu răng, đồng thời len lỏi và bao... Chi tiết