thiện nguyện

Kế hoạch thực hiện chuyến đi thiện nguyện lần 36

THÔNG BÁO V/v thực hiện chuyến đi từ thiện Mái ấm Bé Thơ Tiếp tục Hành trình thiện nguyện của Nha khoa Sài Gòn B.H, phòng Hành chính xin thông báo về kế hoạch thực hiện chương trình Từ thiện... Chi tiết

Kế hoạch thực hiện chuyến đi thiện nguyện lần 34

THÔNG BÁO V/v thực hiện chuyến đi từ thiện Mái ấm Bé Thơ Tiếp nối Hành trình thiện nguyện “THẮP SÁNG NỤ CƯỜI” của Nha khoa Sài Gòn B.H, phòng Hành chính xin thông báo về kế hoạch thực hiện... Chi tiết