thời gian làm răng sứ

Thời gian làm răng sứ là bao lâu?

Thời gian làm răng sứ hay phục hình răng sứ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình trạng răng miệng của bạn, số lượng răng bị mất, vị trí răng cần phục hình cũng như chủng loại sứ mà bạn... Chi tiết