Thuốc lá ảnh hưởng đến cấy ghép implant

Thuốc lá ảnh hưởng không nhỏ đến cấy ghép implant

Hút thuốc lá là một trong số những yếu tố ảnh hưởng xấu đến sự thành công của cấy ghép implant. Tỷ lệ thất bại implant cao hơn 10% so người không hút thuốc. Hút thuốc lá ảnh hưởng đến... Chi tiết