trồng Implants

Đẹp hơn với trồng và cấy ghép Implant

Trồng, cấy ghép implants là thay thế chân răng đã mất, cung cấp cho răng một nền tảng vững chắc lâu dài hoặc tháo rời thay thế, răng được cấy ghép trông như răng tự nhiên. Nhờ công nghệ này,... Chi tiết