trồng răng giả số 7

Nên trồng răng giả số 7 bằng kỹ thuật nào?

Nên trồng răng giả số 7 bằng kỹ thuật cấy ghép implant bởi chỉ kỹ thuật implant mới đáp ứng được những yêu cầu đặc thù của chiếc răng này Không giống như phục hình răng cửa, răng nanh, phục... Chi tiết