trồng răng sứ titan tồn tại được bao lâu

Trồng răng sứ titan tồn tại được bao lâu?

Chào bác sĩ Nha Khoa Sài Gòn B.H! Tôi được biết răng sứ không kim loại E.Max hay Cercon là những loại sứ tốt. Nhưng do không đủ chi phí, nên tôi lựa chọn răng sứ Titan để trồng răng.... Chi tiết