trong suốt

Sự khác nhau giữa niềng răng Invisalign và niềng răng mắc cài

Niềng răng Invisalign sử dụng một loại khay trong suốt để điều chỉnh vị trí các răng trên cung hàm mà không cần đến dây và mắc cài kim loại, ưu điểm của Invisalign chính là về mặt thẩm mỹ... Chi tiết