trường hợp chống chỉ định cấy ghép implant

Độ tuổi nào cấy ghép implant là tốt nhất?

Độ tuổi có thể sử dụng phương pháp cấy ghép implant cũng khá đa dạng. Bất cứ ai bị mất răng đều có thể cấy ghép implant được, miễn là xương hàm có đủ kích thước và chất lượng để... Chi tiết