từ thiện Mái ấm Bé Thơ

Kế hoạch thực hiện chuyến đi từ thiện Mái ấm Bé Thơ

      I. Mục đích Thể hiện trách nhiệm xã hội của công ty Nha khoa Sài Gòn Biên Hòa. Quan tâm, thăm hỏi tới đời sống tinh thần và vật chất đối với những trẻ em, gia đình... Chi tiết