Cấy ghép implant bao lâu thì cắt chỉ

Cấy ghép implant bao lâu thì cắt chỉ?

Chào bác sĩ! Tôi là Minh Thư – 56 tuổi. Nhờ bác sĩ Nha khoa Sài Gòn B.H cho tôi biết là sau khi cấy ghép implant bao lâu thì cắt chỉ? Tôi muốn cấy ghép implant từ mấy tháng... Chi tiết