Cấy ghép implant có gây nguy hiểm không?

Cấy ghép implant có gây nguy hiểm không?

Nếu bị mất răng mà không được phục hồi mới là vấn đề gây nguy hiểm, là mối quan tâm lo lắng của không ít người, vì nó gây ảnh hưởng rất lớn đến việc ăn nhai và tâm lý... Chi tiết