kỹ thuật cấy ghép implant

Các kỹ thuật hỗ trợ cấy ghép implant

Để quá trình cấy ghép implant được thành công và trụ implant có thể tồn tại vững chắc và lâu dài đảm bảo chức năng ăn nhai và tính thẩm mỹ cho hàm răng. Trong một số trường hợp đòi... Chi tiết

Cấy ghép răng implant tồn tại được bao lâu?

Răng cũng như các bộ phận khác trên cơ thể, cần phải được phục hồi lại khi bị dị dạng hoặc mất đi, nếu không sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống mỗi người. Vì vậy, nhiều người... Chi tiết