Những đối tượng không thể cấy ghép implant

Những đối tượng không thể cấy ghép implant

Các bác sĩ khuyến cáo một số trường hợp không thể  cấy ghép implant vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như quá trình thành công của cấy ghép implant như trẻ em đang lớn, phụ nữ mang thai,... Chi tiết