niềng răng mắc cài sứ hay mắc cài kim loại

Niềng răng mắc cài sứ hay mắc cài kim loại tốt hơn

Mắc cài sứ và mắc cìa kim loại là 2 loại mắc cài được dùng phổ biến trong niềng răng. Vậy niềng răng mắc cài sứ hay mắc cài kim loại thì tốt hơn? Nên niềng răng với mắc cài kim loại hay... Chi tiết