So sánh trồng răng implant và trồng răng sứ thông thường

Phục hồi răng đã mất với phương pháp trồng răng

Cả trồng răng giả implant và trồng răng sứ thông thường đều có khả năng phục hồi thẩm mỹ và cải thiện khả năng ăn nhai. Tuy nhiên trồng răng implant có nhiều đặc điểm nổi bật hơn trong các trường hợp... Chi tiết