Tiêu chí để lựa chọn implant khi cấy ghép

Tiêu chí để lựa chọn implant khi cấy ghép

Có rất nhiều yếu tố góp phần làm nên sự thành công của cấy ghép implant, nhưng trong đó implant chính là yếu tố quan trọng thứ 2, ngoài vai trò của bác sĩ là yếu tố quan trọng nhất.... Chi tiết