bệnh nướu răng

Răng khôn mọc lệch – khi nào nên nhổ

Răng khôn là cụm từ chỉ răng cối thứ 3 – chiếc răng mọc muộn nhất trong cung hàm(từ 18 tuổi), là chiếc răng mọc khi cung hàm đã phát triển khá đầy đủ , xương hàm ít tăng trường... Chi tiết