Cảm nhận về chuyến đi từ thiện

Cảm nhận về chuyến đi từ thiện tại Mái ấm Bé Thơ

“Ngày 26/04/2015 vừa qua là một ngày chủ nhật thật ý nghĩa. Để tiếp nối thành công cho những chương trình trước, đoàn thiện nguyện chúng tôi đã tiếp tục thực hiện chương trình Hành trình kết nối những trái... Chi tiết