Cấy ghép implant tồn tại vĩnh viễn không

Cấy ghép implant có tồn tại vĩnh viễn được không?

Tôi năm nay 43 tuổi, và tôi đang có ý định cấy ghép implant để phục hồi răng cửa đã mất của mình cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi là phương pháp cấy ghép implant có thể... Chi tiết