đánh răng bị chảy máu

Đánh răng có hiện tượng chảy máu – điều trị như thế nào?

Câu hỏi: Thời gian gần đây trước khi đánh răng vào buổi tối, em thấy có mùi máu trong miệng và khi nhổ nước bọt ra thì thấy có máu thật. Em có thử sờ vào hàm bên trong, giữa... Chi tiết