gây tê khi cấy ghép implant

Cấy ghép implant có cần gây mê hay gây tê gì không?

Chào bác sĩ, tôi chuẩn bị đi cấy ghép implant nhưng lại không biết là với phẫu thuật cấy ghép implant thì sẽ thực hiện gây mê hay gây tê. Vậy cấy ghép implant có cần gây tê hay gây... Chi tiết