nhổ 2 răng khôn 1 lúc

Nhổ 2 răng khôn 1 lúc và những điểm nên lưu ý

Bệnh nhân hoàn toàn có thể nhổ 2 răng khôn 1 lúc khi đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn. Tuy nhiên khi nhổ cùng lúc 2 chiếc răng, cần lưu ý những điểm quan trọng để tránh ảnh... Chi tiết