nhổ răng khôn khi nào lành

Giải đáp về thời điểm lành thương sau nhổ răng khôn

Nhổ răng khôn khi nào lành còn tùy thuộc vào cơ địa của từng bệnh nhân, cách chăm sóc răng miệng và kỹ thuật nhổ răng sử dụng trước đó Kỹ thuật nhổ răng, cách bệnh nhân ăn uống, chăm... Chi tiết